เรามุ่งมั่นจัดหาผลิตภัณฑ์และระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร (Total Solar Solution) ที่มีคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานของ WEALTH POWER ราคาสมเหตุผล โดยการผลิตสินค้าภายใต้โรงงานของบริษัทในเครือ การบริหารโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในเครือ จึงมีการบริหารจัดการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียว (Exclusive Distributor) ซึ่งถือว่าครอบคลุมผลิตภัณฑ์และระบบการติดตั้งอย่างครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านจนสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ (Products)

 1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel)
 2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (PV Inverter)
 3. มาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริยะ (Digital Meter)
 4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy System)
 5. ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
 6. เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heater)
 7. ระบบสายส่งไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า (Transmission Line & Transformer)
 8. อุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Mounting)
 9. ระบบเก็บกักพลังงานและแบตเตอรี่ (ESS-Energy Storage System)
 10. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบสายดิน ระบบสายล่อฟ้า ระบบสายไฟและข้อต่อ เป็นต้น
 11. ระบบส่องสว่างประหยัดพลังงาน (LED Lighting System)
 12. ระบบความเย็นประหยัดพลังงาน (Green Cooling System)
 13. ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด (Security System & CCTV)

บริการ (Services)

 1. บริการสำรวจ ออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร (EPC Service) รวมทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำ ฯลฯ
 2. บริการหลังการขายและบำรุงรักษา (O&M Service)
Scroll to top